ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต

...เมื่อสังคมเสียสุขภาวะ คนในสังคมต้องตั้งหลักให้ได้เพื่อมาช่วยแก้ไข ตอนนี้กลายเป็นว่าคนนั่นแหละ ต้องตั้งหลักขึ้นมาเพื่อไปรักษาสังคมที่มันป่วย ทุกท่านจะต้องตั้งหลักขึ้นมาใหม่ อย่าไปคิดว่า สังคมป่วย แล้วเราก็ละเหี่ยใจ นั่นก็คือเราพลอยป่วยตามสังคมไปด้วย ก็จะยิ่งแย่กันไปใหญ่ ถ้าเป็นอย่างนั้น สังคมก็หมดทางและิสิ้นหวัง ถึงเวลาต้องจับหลักให้ได้...

...ตอนแรกเมื่อคนป่วยเป็นรายๆ สังคมต้องช่วยแก้ แต่ถ้าสังคมป่วยเอง คนต้องตั้งหลักให้ได้ แล้วมาแก้ไข หมายความว่า เราต้องมาชวนกัน ทุกท่่านทุกคนมาช่วยกันบำบัดเยียวยารักษาสังคมนี้...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล at วัดญาณเวศกวัน on/in 4 March 2551
Development
  • เิดิมนั้น คณะกรรมการชุมชุมพุทธธรรมศิริราช นำโดย แพทย์หญิงฐิตวี แก้วพรสวรรค์ แห่งภาควิชาจิตเวช พาทีมงานไปบันทึกภาพวีดิทัศน์ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อนำไปฉายในการประชุมวิชาการ ๑๒๐ ปี ศิริราช ๑๗-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑
  • การพิมพ์ครั้งแรก (วันวิสาขบูชา  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑) จัดพิมพ์โดย ชุมชุมพุทธธรรมศิริราชและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในสัปดาห์ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา ๑๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
First publishing19 May 2551
Latest publishing onPublishing no. 8 September 2551
ISBN974-94143-8-1
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.