ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต

...เมื่อสังคมเสียสุขภาวะ คนในสังคมต้องตั้งหลักให้ได้เพื่อมาช่วยแก้ไข ตอนนี้กลายเป็นว่าคนนั่นแหละ ต้องตั้งหลักขึ้นมาเพื่อไปรักษาสังคมที่มันป่วย ทุกท่านจะต้องตั้งหลักขึ้นมาใหม่ อย่าไปคิดว่า สังคมป่วย แล้วเราก็ละเหี่ยใจ นั่นก็คือเราพลอยป่วยตามสังคมไปด้วย ก็จะยิ่งแย่กันไปใหญ่ ถ้าเป็นอย่างนั้น สังคมก็หมดทางและิสิ้นหวัง ถึงเวลาต้องจับหลักให้ได้...

...ตอนแรกเมื่อคนป่วยเป็นรายๆ สังคมต้องช่วยแก้ แต่ถ้าสังคมป่วยเอง คนต้องตั้งหลักให้ได้ แล้วมาแก้ไข หมายความว่า เราต้องมาชวนกัน ทุกท่่านทุกคนมาช่วยกันบำบัดเยียวยารักษาสังคมนี้...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เิดิมนั้น คณะกรรมการชุมชุมพุทธธรรมศิริราช นำโดย แพทย์หญิงฐิตวี แก้วพรสวรรค์ แห่งภาควิชาจิตเวช พาทีมงานไปบันทึกภาพวีดิทัศน์ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อนำไปฉายในการประชุมวิชาการ ๑๒๐ ปี ศิริราช ๑๗-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑
  • การพิมพ์ครั้งแรก (วันวิสาขบูชา  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑) จัดพิมพ์โดย ชุมชุมพุทธธรรมศิริราชและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในสัปดาห์ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา ๑๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งแรก๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑
ISBN974-94143-8-1
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง