ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต

ภาษาไทย
คำโปรย
...เมื่อสังคมเสียสุขภาวะ คนในสังคมต้องตั้งหลักให้ได้เพื่อมาช่วยแก้ไข ตอนนี้กลายเป็นว่าคนนั่นแหละ ต้องตั้งหลักขึ้นมาเพื่อไปรักษาสังคมที่มันป่วย ทุกท่านจะต้องตั้งหลักขึ้นมาใหม่ อย่าไปคิดว่า สังคมป่วย แล้วเราก็ละเหี่ยใจ นั่นก็คือเราพลอยป่วยตามสังคมไปด้วย ก็จะยิ่งแย่กันไปใหญ่ ถ้าเป็นอย่างนั้น สังคมก็หมดทางและิสิ้นหวัง ถึงเวลาต้องจับหลักให้ได้...

...ตอนแรกเมื่อคนป่วยเป็นรายๆ สังคมต้องช่วยแก้ แต่ถ้าสังคมป่วยเอง คนต้องตั้งหลักให้ได้ แล้วมาแก้ไข หมายความว่า เราต้องมาชวนกัน ทุกท่่านทุกคนมาช่วยกันบำบัดเยียวยารักษาสังคมนี้...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล ณ วัดญาณเวศกวัน
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เิดิมนั้น คณะกรรมการชุมชุมพุทธธรรมศิริราช นำโดย แพทย์หญิงฐิตวี แก้วพรสวรรค์ แห่งภาควิชาจิตเวช พาทีมงานไปบันทึกภาพวีดิทัศน์ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อนำไปฉายในการประชุมวิชาการ ๑๒๐ ปี ศิริราช ๑๗-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑
  • การพิมพ์ครั้งแรก (วันวิสาขบูชา  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑) จัดพิมพ์โดย ชุมชุมพุทธธรรมศิริราชและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในสัปดาห์ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา ๑๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งแรก๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔
ISBN974-94143-8-1
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง