มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา

Languageไทย
from ธรรมเทศนา for อธิการบดี คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ at ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
First publishing:February 2534
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ7210
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.