มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕

...ในขณะที่เราเริ่มหาความจริง หรืออยู่ระหว่างทางของการหาความจริงนั้น เราไปได้ความรู้ความเข้าใจ
บางอย่างและเกิดมีข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งเข้า ก็มักจะเกิดความยึดถือว่าเป็นของตัวขึ้นมา ทีนี้พอใครไปกระทบสิ่งนี้เข้า มันไม่ใช่กระทบสิ่งที่ยึดถือ แต่มันมากระทบตัวตน ถึงตอนนี้ก็ทำให้เกิดปัญหา...

...เราจะแยกได้ไหมว่า ระหว่างสิ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นความจริงกับตัวเรานั้น การกระทบมันกระทบที่ตัวเราหรือมันกระทบที่ตัวความจริง ถ้ากระทบที่ตัวความจริงเราจะยินดีต้อนรับ เพราะเราต้องการเข้าถึงความจริงแท้ใช่ไหม...

LanguageThai
from การสนทนาธรรม for คุณอรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ at สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ (ครั้งแรก) และสถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๖ (ครั้งที่ ๒) on/in 21 February 2536
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๓๖) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโกมลคีมทอง ศูนย์บรรเทาทุกข์และฟื้นฟูสภาพผู้ประสบภัยจากการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตย (ศ.บ.ภ.) สวนสร้างสรรค์นาคร-บวรรัตน์
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๕๐) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จัดพิมพ์โดย บริษัท สหธรรมิก จำกัด พิมพ์ถวายเป็นมุทิตาสักการะ แด่ พระเถรานุเถระ ที่ได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (ธันวาคม ๒๕๕๐) นำไปพิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ (ครั้งแรก) ในหนังสือ "ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้"  และ (มกราคม ๒๕๕๑) เล่มเดี่ยว               
First publishingMay 2536
Latest publishing onPublishing no. 4 January 2551
ISBN978-974-344-464-7
Dewey no.BQ4570.S7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.