มุมมองสองปราชญ์: สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๓๗ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย at ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย
First publishing:1 December 2537
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.