รักษาใจยามป่วยไข้ อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข สมาธิแบบพุทธ

"...พระพุทธองค์เคยตรัสสอนไว้่ว่า ให้ทำในใจ ตั้งใจไว้ว่า "ถึงร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราไม่ป่วยไปด้วย" การตั้งใจอย่างนี้เรียกว่ามีสติ ทำให้จิตใจไม่ตกอยู่ในอำนาจครอบงำของความแปรปรวนในทางร่างกายนั้น เมื่อมีสติอยู่ก็รักษาใจไว้ได้..."

"...มีแต่กรรมเท่านั้นเป็นของตน เป็นสมบัติติดตัวที่แท้จริง ซึ่งจะตามตนไป และตนก็จะต้องไปตามกรรม เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็จะได้เลิกละและหลีกเว้นกรรมชั่ว ทำแต่กรรมดี..."

"...แม้ใตชีวิตประจำวัน การนำสมาธิมาใช้ก็มีประโยชน์ เอามาใช้ได้ทุกเรื่องทุกเวลา แม้แต่ถ้าไม่มีอะไรจะทำ...นั่งอยู่เฉยๆ จิตมันฟุ้งซ่าน ก็มาดูลมหายใจ หายใจเข้าหายใจออกสบายๆ อย่างมีสติให้จิตของเราอยู่กับลมหายใจ แค่นี้ก็มีประโยชน์..."

First publishingJuly 2543
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.M4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 3 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.