รักษาใจยามป่วยไข้

Languageไทย
Abstract
...ชีวิตของคนเรานั้น ประกอบด้วยกายกับใจ มีสองส่วนเท่านั้น กายกับใจรวมเข้ามาเป็นชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม จะต้องให้อยู่ในสภาพที่ดี ต้องรักษาไว้ให้มีสุขภาพดี จึงจะมีความสุข ชีวิตจึงจะดำเนินไปโดยราบรื่น...

...ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ กายก็เป็นหน้าที่ของแพทย์ แพทย์ก็รักษาไป เราก็ปล่อยให้แพทย์ทำหน้าที่รักษาก่ย แต่ใจนั้นเป็นของเราเอง เราจะต้องรักษาใจของตนเอง...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for โยมยิ้น จันทรสกุล at วัดญาณเวศกวัน
First publishing: 2532
Latest publishing onPublishing no. 97 February 2562
ISBN974-7891-13-1, 974-7890-04-6
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.