ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for โยมยิ้น จันทรสกุล และลูกหลาน at ห้อง ๘๑๔ ตึก ๘๔ ปี โรงพยาบาลศิริราช
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒) ในหนังสือ "ธรรมเพื่อชีวิตและการพัฒนาวัฒนธรรม" 
First publishing:8 July 2546
Latest publishing onPublishing no. 23 March 2554
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.