กายหายไข้ ใจหายทุกข์

...ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ กายเป็นหน้าที่ของแพทย์ แพทย์ก็รักษาไป เราก็ปล่อยให้แพทย์ทำหน้าที่รักษากาย แต่ใจนั้นเป็นของเราเอง เราจะต้องรักษาใจของตนเอง... ให้ตั้งใจไว้ว่า "ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย" ...อาจจะนำมาเป็นคำภาวนาก็ได้ว่า... "ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย" ...

...เวลาเรารักษาพยาบาล มักจะเน้นแต่เรื่องทางร่างกาย เพราะสิ่งที่ผู้ป่วยบอกก็คือเรื่องเจ็บป่วยทางกาย... แต่ทางใจเขาก็ต้องการความช่วยเหลือด้วย เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในโรงพยาบาล ต้องเตรียมใจไว้เลยว่า จะรักษาคนป่วยคนไข้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่รักษากายอย่างเดียว...

Developmentต้นฉบับหนังสือ กายหายไข้ ใจหายทุกข์ ที่วัดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (พิมพ์ถึงครั้งที่ ๗๙ และ ต้นฉบับพิมพ์ ๒ พากย์ ไทย-อังกฤษ) คือฉบับที่จัดรวมเล่มให้ ในคราวที่ คุณหมอสุมาลี นิมมานนิตย์ ขอพิมพ์สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ใน พ.ศ. ๒๕๔๘
พิมพ์รวมเล่มครั้งใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ ๘๐ งานบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน อุทิศหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่)
ตรวจชำระจัดปรับใหม่ตลอดทั้งเล่ม มีการตัด-เติมที่นั่นที่นี่ตามสมควร จำนวนหน้าทั้งหมด ลดจาก ๑๐๗ เป็น ๑๐๖ หน้า เนื้อความจะมากขึ้น เพราะการบีบบรรทัดไปเรื่อยๆ จนจบเล่ม รวมความว่าแปลกไปจากเดิมมากทีเดียว
(ต้นฉบับที่สมเด็จฯ เก็บไว้เป็น .doc files คือฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่จัดให้แก่เจ้าภาพใหม่ สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหมอสุมาลี นิมมานนิตย์ ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งในคราวนี้ มีการตรวจชำระอีกบ้าง แต่จำไม่ได้ว่ามากน้อยแค่ไหน จึงเป็นอันว่า ฉบับที่วัดใช้งานในปัจจุบัน ไม่ใช่ล่าสุด ควรใช้ฉบับปี ๒๕๕๐ แทน)
First publishingDecember 2544
Latest publishing onPublishing no. 83 October 2566
ISBN978-974-401-703-1
Dewey no.BQ4570.M4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 5 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.