กายหายไข้ ใจหายทุกข์

...ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ กายเป็นหน้าที่ของแพทย์ แพทย์ก็รักษาไป เราก็ปล่อยให้แพทย์ทำหน้าที่รักษากาย แต่ใจนั้นเป็นของเราเอง เราจะต้องรักษาใจของตนเอง... ให้ตั้งใจไว้ว่า "ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย" ...อาจจะนำมาเป็นคำภาวนาก็ได้ว่า... "ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย" ...

...เวลาเรารักษาพยาบาล มักจะเน้นแต่เรื่องทางร่างกาย เพราะสิ่งที่ผู้ป่วยบอกก็คือเรื่องเจ็บป่วยทางกาย... แต่ทางใจเขาก็ต้องการความช่วยเหลือด้วย เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในโรงพยาบาล ต้องเตรียมใจไว้เลยว่า จะรักษาคนป่วยคนไข้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่รักษากายอย่างเดียว...

ข้อมูลพัฒนาการต้นฉบับหนังสือ กายหายไข้ ใจหายทุกข์ ที่วัดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (พิมพ์ถึงครั้งที่ ๗๙ และ ต้นฉบับพิมพ์ ๒ พากย์ ไทย-อังกฤษ) คือฉบับที่จัดรวมเล่มให้ ในคราวที่ คุณหมอสุมาลี นิมมานนิตย์ ขอพิมพ์สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ใน พ.ศ. ๒๕๔๘
พิมพ์รวมเล่มครั้งใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ ๘๐ งานบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน อุทิศหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่)
ตรวจชำระจัดปรับใหม่ตลอดทั้งเล่ม มีการตัด-เติมที่นั่นที่นี่ตามสมควร จำนวนหน้าทั้งหมด ลดจาก ๑๐๗ เป็น ๑๐๖ หน้า เนื้อความจะมากขึ้น เพราะการบีบบรรทัดไปเรื่อยๆ จนจบเล่ม รวมความว่าแปลกไปจากเดิมมากทีเดียว
(ต้นฉบับที่สมเด็จฯ เก็บไว้เป็น .doc files คือฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่จัดให้แก่เจ้าภาพใหม่ สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหมอสุมาลี นิมมานนิตย์ ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งในคราวนี้ มีการตรวจชำระอีกบ้าง แต่จำไม่ได้ว่ามากน้อยแค่ไหน จึงเป็นอันว่า ฉบับที่วัดใช้งานในปัจจุบัน ไม่ใช่ล่าสุด ควรใช้ฉบับปี ๒๕๕๐ แทน)
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ISBN978-974-401-703-1
เลขหมู่BQ4570.M4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 5 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง