เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตชีวิตกับความตาย

Languageไทย
Abstract

...เกิดเท่าไร ตายเท่านั้น เหมือนกันหมด มิใช่ปดให้หลงผิดคิดเหลวไหล เร่งทำดีแต่วันนี้พี่น้องไทย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าทั่วหล้าเอย...

Development
  • "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตชีวิตกับความตาย" เคยตีพิมพ์ในหนังสือ "มรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตาย" จัดพิมพ์โดย กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม และ พุทธภาษิตชีวิตและความตาย จากหนังสือ "อมฤตพจนา"
First publishing: 2539
Latest publishing onPublishing no. 7 December 2553
ISBNNo related data
Dewey no.BQ5630.D4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.