สนทนาธรรม: คติจุตคามรามเทพ

Languageไทย
Abstract
...พระกับญาติโยม ต้องเข้าใจและจับให้ถูกจุด ถ้าญาติโยมไม่จับจุด พระก็ต้องจี้จุดให้จับ คือ ต้องมาเน้นกันในแง่ที่ว่า เทพองค์นั้นท่านเป็นชาวพุทธทีดี ท่านมีศรัทธามาทำหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา ท่านมาบำเพ็ญความดีของท่าน นับเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า ชาวพุทธควรจะปฏิบัติตัวอย่างนี้ๆ เราก็ควรบำเพ็ญความดีอย่างเทพองค์นี้ ควรเอาท่านเป็นตัวอย่าง ในการที่จะพยายามทำความดีอย่างท่าน ไม่ใช่ว่าท่านทำความดี แต่เราคอยฉวยโอกาสเอาผลประโยชน์จากการทำความดีของท่าน...

...ควรเอาเทพที่ดีมาช่วยประกันใจตัวให้มั่นคง ไม่หวาดหวั่นพรั่นกลัว และปลุกใจตัวให้มีกำลังเข้มแข็งที่จะทำการดีงามให้สำเร็จ ร่วมขบวนกันเทพนั้น ในการบำเพ็ญความดีตลอดจนบารมีต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ ไม่ใช่ว่าเห็นท่านศักดิ์สิทธิ์แบบใจดี ก็ได้แต่หวังผลทีึ่ตัวจะฉกฉวยเอาจากการขอให้ท่านมาดลบันดาลอะไรๆ ให้...
from การสนทนาธรรม for คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ และคณะผู้มาเยี่ยม at วัดญาณเวศกวัน
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (วิสาขบูชา ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิบรรจงสนิท สหปฏิบัติฯ
First publishing:May 2550
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN978-974-7628-84-5
Dewey no.BL1225.J37
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.