สนทนาธรรม: คติจตุคามรามเทพ

...พระกับญาติโยม ต้องเข้าใจและจับให้ถูกจุด ถ้าญาติโยมไม่จับจุด พระก็ต้องจี้จุดให้จับ คือ ต้องมาเน้นกันในแง่ที่ว่า เทพองค์นั้นท่านเป็นชาวพุทธทีดี ท่านมีศรัทธามาทำหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา ท่านมาบำเพ็ญความดีของท่าน นับเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า ชาวพุทธควรจะปฏิบัติตัวอย่างนี้ๆ เราก็ควรบำเพ็ญความดีอย่างเทพองค์นี้ ควรเอาท่านเป็นตัวอย่าง ในการที่จะพยายามทำความดีอย่างท่าน ไม่ใช่ว่าท่านทำความดี แต่เราคอยฉวยโอกาสเอาผลประโยชน์จากการทำความดีของท่าน...

...ควรเอาเทพที่ดีมาช่วยประกันใจตัวให้มั่นคง ไม่หวาดหวั่นพรั่นกลัว และปลุกใจตัวให้มีกำลังเข้มแข็งที่จะทำการดีงามให้สำเร็จ ร่วมขบวนกันเทพนั้น ในการบำเพ็ญความดีตลอดจนบารมีต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ ไม่ใช่ว่าเห็นท่านศักดิ์สิทธิ์แบบใจดี ก็ได้แต่หวังผลทีึ่ตัวจะฉกฉวยเอาจากการขอให้ท่านมาดลบันดาลอะไรๆ ให้...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ และคณะผู้มาเยี่ยม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๐
เป็นเล่มเดียวกับ คติจตุคามรามเทพ
(มีภาคผนวกเพิ่มเติม)
เปลี่ยนไปสู่ คติจตุคามรามเทพ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (วิสาขบูชา ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิบรรจงสนิท สหปฏิบัติฯ
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๕๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ISBN978-974-7628-84-5
เลขหมู่BL1225.J37

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง