สามไตร

Languageไทย
Abstract
...ก่อนจะนอนหลับไปในแต่ละวัน ต้องให้ได้บ้าง ... คนจำนวนมาก หาเงิน หาทอง หาเกียรติยศ หาอำนาจมาได้มากมาย แต่ไม่ได้ความสุขเลย สิ่งที่เป็นจุดหมายแท้จริงกลับถูกละเลย...

...เพราะฉะนั้นอย่าลืม เราจะต้องตรวจสอบว่า ในใจของเรานี่ได้ไหม ความสุข ความสงบ ผ่องใส ถ้าได้ เราก็สามารถพูดกับตัวเองด้วยความภูมิใจว่า วันนี้เราได้แล้ว...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for พระเถรานุเถระ และคณะญาติมิตรชาวไทยในนครลอสแองเจลีส และเมืองใกล้เคียง at อุโบสถวัดไทย นครลอสแองเจลีส นอร์ทฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๔๔) ในชื่อเดิมว่า "สาม ต."
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕๐) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "สามไตร"
First publishing:July 2544
Latest publishing onPublishing no. 94 August 2561
ISBN974-344-070-4, 974-344-121-2
Dewey no.BQ4308.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.