สามไตร

...ก่อนจะนอนหลับไปในแต่ละวัน ต้องให้ได้บ้าง ... คนจำนวนมาก หาเงิน หาทอง หาเกียรติยศ หาอำนาจมาได้มากมาย แต่ไม่ได้ความสุขเลย สิ่งที่เป็นจุดหมายแท้จริงกลับถูกละเลย...

...เพราะฉะนั้นอย่าลืม เราจะต้องตรวจสอบว่า ในใจของเรานี่ได้ไหม ความสุข ความสงบ ผ่องใส ถ้าได้ เราก็สามารถพูดกับตัวเองด้วยความภูมิใจว่า วันนี้เราได้แล้ว...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระเถรานุเถระ และคณะญาติมิตรชาวไทยในนครลอสแองเจลีส และเมืองใกล้เคียง ณ อุโบสถวัดไทย นครลอสแองเจลีส นอร์ทฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๕
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๔๔) ในชื่อเดิมว่า "สาม ต."
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕๐) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "สามไตร"
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ISBN974-344-070-4, 974-344-121-2
เลขหมู่BQ4308.T5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง