อายุยืนอย่างมีคุณค่า

Languageไทย
Abstract
...ไม่ว่าการทำบุญอายุนั้น จะจัดขึ้นด้วยปรารภหรือริเริ่มอย่างไรก็ตาม ย่อมกลายเป็นโอกาสให้บุคคลผู้รู้จักมนสิการไ้ด้เจริญอัปปมาทธรรม คือ ความไม่ประมาท...
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือ "อายุวัฒนกถา" ในวันคล้ายวันเกิด ส. ศิวรักษ์ ครบรอบ ๕๐ ปี
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘) ในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุทธ"  โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ
  • พบที่เป็นตัวเล่มแยกต่างหาก เล่มที่เก่าที่สุด ระบุว่าพิมพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓
First publishing:before 2543
Latest publishing onPublishing no. 32 October 2559
ISBN974-88135-2-5
Dewey no.BQ4570.A3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.