การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

Languageไทย
Abstract
...ในระบบประชาธิปไตยนั้น ถือว่าเสียงประชาชนเป็นใหญ่ และเสียงประชาชนนั้นเป็นเสียงสวรรค์ ถ้าเราไม่ต้องการให้เสียงสวรรค์กลายเป็นเสียงนรก ก็ต้องพัฒนาประชาธิปไตยให้ดี โดยพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาปัญญา ให้สามารถเลือกตัดสินใจ ด้วยการใช้ปัญญาอย่างยิ่งยวด ให้เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ อิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจครอบงำของโลภะ โทสะ และโมหะ ไม่เลือกตัดสินใจหรือทำการใดเพราะเห็นแก่จะได้ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยมุ่งหาอำนาจความยิ่งใหญ่ หรือความเคียดแค้นชิงชังมุ่งทำลายใคร หรือโดยไร้ความรู้ ความคิด ไม่มีวิจารณญาณ...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทย at วัดวชิรธรรมประทีป นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
Development
  • หน้า ๖๖-๗๐ ของหนังสือ "การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย" นำไปเป็นเนื้อหาตอนหนึ่งของหนังสือ  "พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย"
First publishing: 2535
Latest publishing onPublishing no. 18 September 2556
ISBN974-269-0804, 974-7890-19-4
Dewey no.BQ4570.S7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.