ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for คุณจุฬารัตน์ เสรีเชษฐ์พงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อเกษตร จำกัด at วัดญาณเวศกวัน on/in 15 December 2545
First publishingNo related data
Latest publishing onNo related data
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.