ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณจุฬารัตน์ เสรีเชษฐ์พงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อเกษตร จำกัด ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง