ในความทรงจำที่งดงามสดใส (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิตของพระรูปหนึ่ง)

Languageไทย
Abstract
...เมื่อมองย้อนหลังไปดูเหตุการณ์ กิจกรรม และการพบปะพูดจาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับญาติโยมที่วัดเวลานั้น มองโล่งๆ โดยไม่มีงานหนังสือที่เร่งรัดมาบีบบัง ก็จะเห็นภาพแห่งความงดงามสดใส ลึกลงไปในจิตใจของแค่ละคน ก็มีความปรารถนาดี ความชื่นชม และไมตรี กว้างออกมาข้างนอก ก็เป็นบรรยากาศแห่งความร่าเริง เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และสุขสันต์บันเทิง ภาพนี้ มีสาระที่เป็นบุญกุศล ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคนไทย ที่มีความหมายควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืน...
from การประพันธ์ for วัดวชิรธรรมปทีป (Vajiradhammapadip Temple, Inc., 141 West 179th St., Bronx, N.Y.)
Development
  • "ในความทรงจำที่งดงามสดใส (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิตของพระรูปหนึ่ง)" เป็นหนังสือที่บันทึกความทรงจำที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ในช่วงที่ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๑๙ ที่ Swarthmore College ใกล้เมืองฟิลาเดเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย และ ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๕๒๔ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเสตส์
  • พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน ๒๕๕๓) จัดพิมพ์โดย วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในมงคลวโรกาสการจัดงานพัทสีมา ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
First publishing:June 2553
Latest publishing onPublishing no. 87 September 2561
ISBN978-974-344-515-6
Dewey no.BQ6336
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.