ในความทรงจำที่งดงามสดใส (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิตของพระรูปหนึ่ง)

ภาษาไทย
คำโปรย
...เมื่อมองย้อนหลังไปดูเหตุการณ์ กิจกรรม และการพบปะพูดจาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับญาติโยมที่วัดเวลานั้น มองโล่งๆ โดยไม่มีงานหนังสือที่เร่งรัดมาบีบบัง ก็จะเห็นภาพแห่งความงดงามสดใส ลึกลงไปในจิตใจของแค่ละคน ก็มีความปรารถนาดี ความชื่นชม และไมตรี กว้างออกมาข้างนอก ก็เป็นบรรยากาศแห่งความร่าเริง เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และสุขสันต์บันเทิง ภาพนี้ มีสาระที่เป็นบุญกุศล ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคนไทย ที่มีความหมายควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืน...
ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ วัดวชิรธรรมปทีป (Vajiradhammapadip Temple, Inc., 141 West 179th St., Bronx, N.Y.)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ในความทรงจำที่งดงามสดใส (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิตของพระรูปหนึ่ง)" เป็นหนังสือที่บันทึกความทรงจำที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ในช่วงที่ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๑๙ ที่ Swarthmore College ใกล้เมืองฟิลาเดเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย และ ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๕๒๔ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเสตส์
  • พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน ๒๕๕๓) จัดพิมพ์โดย วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในมงคลวโรกาสการจัดงานพัทสีมา ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๕๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘๗ กันยายน ๒๕๖๑
ISBN978-974-344-515-6
เลขหมู่BQ6336
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง