ในความทรงจำที่งดงามสดใส (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิตของพระรูปหนึ่ง)

...เมื่อมองย้อนหลังไปดูเหตุการณ์ กิจกรรม และการพบปะพูดจาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับญาติโยมที่วัดเวลานั้น มองโล่งๆ โดยไม่มีงานหนังสือที่เร่งรัดมาบีบบัง ก็จะเห็นภาพแห่งความงดงามสดใส ลึกลงไปในจิตใจของแค่ละคน ก็มีความปรารถนาดี ความชื่นชม และไมตรี กว้างออกมาข้างนอก ก็เป็นบรรยากาศแห่งความร่าเริง เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และสุขสันต์บันเทิง ภาพนี้ มีสาระที่เป็นบุญกุศล ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคนไทย ที่มีความหมายควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืน...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ วัดวชิรธรรมปทีป (Vajiradhammapadip Temple, Inc., 141 West 179th St., Bronx, N.Y.) เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ในความทรงจำที่งดงามสดใส (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิตของพระรูปหนึ่ง)" เป็นหนังสือที่บันทึกความทรงจำที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ในช่วงที่ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๑๙ ที่ Swarthmore College ใกล้เมืองฟิลาเดเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย และ ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๕๒๔ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเสตส์
  • พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน ๒๕๕๓) จัดพิมพ์โดย วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในมงคลวโรกาสการจัดงานพัทสีมา ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๕๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
ISBN978-974-344-515-6
เลขหมู่BQ6336
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง