ก้าวไปในบุญและธรรมะฉบับเรียนลัด

Languageไทย
Abstract
...ภาษาสมัยนี้มีคำหนึ่งว่า "คุณภาพชีวิต" สมัยโบราณเขาไม่ต้องมีคำนี้เพราะเขามีคำว่า "บุญ" อยู่แล้ว คำว่าบุญนี้ครอบคลุมหมด ทำบุญทีหนึ่งก็เพิ่มคุณสมบัติให้กับชีวิตของเราทีหนึ่ง ทั้งคุณสมบัติในกาย ในวาจา และในใจ กายของเราก็ประณีตขึ้น ปัญญาของเราก็ประณีตขึ้น ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ...
รวมเล่มมาจาก - ก้าวไปในบุญ
- ธรรมะฉบับเรียนลัด
First publishing: 2546
Latest publishing onNo related data
ISBN974-453-368-4
Dewey no.BQ4420.G6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.