ก้าวใหม่ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับการศึกษาเพื่อสันติสุขของโลก

...สมัยนี้พัฒนากันแต่ความสามารถหาสิ่งบำเรอความสุข  แต่ไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ในการพัฒนาคน  เราต้องให้เขามีความสามารถที่จะมีความสุขด้วยตนเองมากขึ้น  ให้เขามีความสุขง่ายขึ้น  และเป็นทุกข์ได้ยาก...

...เรื่องการพัฒนาความสุขนี้เราไม่ได้เน้นกันเลย  คือความสุขนี้พัฒนาได้หลายชั้น  ต่อจากสุขเมื่อได้เสพ  เมื่อคนพัฒนาขึ้นไป  เขาก็มีความสุขจากการทำสิ่งดีงาม  หรือการกระทำที่ให้เกิดการสร้างสรรค์  เมื่อทำก็มีความสุข  ทำสำเร็จแล้วก็มีความสุข...

...มีศักยภาพแห่งความสุขพื้นฐาน ๓ อย่าง คือ

  • ความสุขจากธรรมชาติ 
  • ความสุขทางสังคม 
  • ความสุขจากกิจกรรมของชีวิต...

LanguageThai
First publishing14 December 2545
Latest publishing onPublishing no. 1 December 2545
ISBN974-650-297-2
Dewey no.BQ4570.P4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.