ก้าวใหม่ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับการศึกษาเพื่อสันติสุขของโลก

...สมัยนี้พัฒนากันแต่ความสามารถหาสิ่งบำเรอความสุข  แต่ไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ในการพัฒนาคน  เราต้องให้เขามีความสามารถที่จะมีความสุขด้วยตนเองมากขึ้น  ให้เขามีความสุขง่ายขึ้น  และเป็นทุกข์ได้ยาก...

...เรื่องการพัฒนาความสุขนี้เราไม่ได้เน้นกันเลย  คือความสุขนี้พัฒนาได้หลายชั้น  ต่อจากสุขเมื่อได้เสพ  เมื่อคนพัฒนาขึ้นไป  เขาก็มีความสุขจากการทำสิ่งดีงาม  หรือการกระทำที่ให้เกิดการสร้างสรรค์  เมื่อทำก็มีความสุข  ทำสำเร็จแล้วก็มีความสุข...

...มีศักยภาพแห่งความสุขพื้นฐาน ๓ อย่าง คือ

  • ความสุขจากธรรมชาติ 
  • ความสุขทางสังคม 
  • ความสุขจากกิจกรรมของชีวิต...

ภาษาไทย
พิมพ์ครั้งแรก๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
ISBN974-650-297-2
เลขหมู่BQ4570.P4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง