นักวิชาการเทศ-ไทย: หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา

..การผลิตข้อเขียน หรือทำงานอะไรต่างๆ ทางวิชาการนี้ ขอย้ำว่า ขั้นแรกต้องมีความรู้เรื่องที่เขียนให้ถูกต้อง และมีข้อมูลข้อเท็จจริงเพียงพอ ถ้ายังทำให้สมบูรณ์ไม่ได้ แม้เพียงได้ข้อมูลความรู้ที่เป็นความจริง ก็เป็นประโยชน์และมีความขอบธรรมได้ จึงควรให้ความสำคัญแก่การพยายามรวบรวมหาข้อมูล ให้มากพอและให้ขัดเจนที่สุด ถ้าจะแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์อะไร ก็ยิ่งต้องให้มั่นใจว่า ได้ทำอย่างชอบธรรม บนฐานของข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ถ่องแท้ แน่และชัด...

..วงวิชาการควรเป็นแบบอย่างแก่สังคมในเรื่องนี้ และควรเป็นแหล่งประเทืองปัญญาและผดุงธรรม ความอ่อนแอ ขาดพร่องทางปัญญาต้องถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเวลานี้ และอาการเด่นของปัญหานี้ ก็คือ การชอบให้ความเห็น แต่ไม่หาความรู้...

LanguageThai
from การประพันธ์
Development

พิมพ์ครั้งแรก (สงกรานต์ ๒๕๕๔)
พิมพ์ครั้งที่ ๒ (เข้าพรรษา ๒๕๕๔) ปรับปรุง-เพิ่มเติม

First publishingApril 2554
Latest publishing onPublishing no. 2 July 2554
ISBN978-974-496-964-4
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.