แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้

Languageไทย
Abstract
...งานใหญ่อย่างกิจการพระศาสนาด้านต่างๆ นี้ โดยมากมักมิใช่เป็นงานที่จะจบ หรือเสร็จสิ้นไปในคราวเดียวหรือในคนรุ่นเดียว แต่มักเป็นงานที่ต้องส่งต่อ และช่วยกันสืบทอดสานเสริม โดยคนต่างรุ่นรับช่วงกันไป การใด คนเก่าทำไว้เสร็จดีแล้ว คนใหม่ก็ใช้ประโยชน์และรักษาส่งต่อแก่คนรุ่นที่ตามมา งานใดหรือแง่ด้านไหนยังทำค้างอยู่ หรือเป็นเรื่องที่ต่อกาลสมัย คนรุ่นใหม่ก็สานเสริมสืบต่อกันไป...

ผู้รับช่วงหรือสืบทอด เมื่อตระหนักชัดความนี้แล้ว ก็เร่งเดินหน้าต่อไป โดยมองไปข้างหน้าเพื่อให้ถึงจุดที่ท่านให้พาเรามามุ่งที่จะไป มิใช่มาครวญถึงว่า ท่านพาเรามาถึงนี่ก็จากไปเสีย แล้วก็เข้ากอดต้นไม้ข้างทาง ลงนั่งมองแต่ทางที่ท่านได้พาผ่านมาแล้วสืบไป...
from การสนทนาธรรม
First publishing:October 2554
Latest publishing onPublishing no. 7 October 2557
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.