แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้

...งานใหญ่อย่างกิจการพระศาสนาด้านต่างๆ นี้ โดยมากมักมิใช่เป็นงานที่จะจบ หรือเสร็จสิ้นไปในคราวเดียวหรือในคนรุ่นเดียว แต่มักเป็นงานที่ต้องส่งต่อ และช่วยกันสืบทอดสานเสริม โดยคนต่างรุ่นรับช่วงกันไป การใด คนเก่าทำไว้เสร็จดีแล้ว คนใหม่ก็ใช้ประโยชน์และรักษาส่งต่อแก่คนรุ่นที่ตามมา งานใดหรือแง่ด้านไหนยังทำค้างอยู่ หรือเป็นเรื่องที่ต่อกาลสมัย คนรุ่นใหม่ก็สานเสริมสืบต่อกันไป...

ผู้รับช่วงหรือสืบทอด เมื่อตระหนักชัดความนี้แล้ว ก็เร่งเดินหน้าต่อไป โดยมองไปข้างหน้าเพื่อให้ถึงจุดที่ท่านให้พาเรามามุ่งที่จะไป มิใช่มาครวญถึงว่า ท่านพาเรามาถึงนี่ก็จากไปเสีย แล้วก็เข้ากอดต้นไม้ข้างทาง ลงนั่งมองแต่ทางที่ท่านได้พาผ่านมาแล้วสืบไป...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม
รวมเล่มมาจาก พระไตรปิฎกอยู่นี่: อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา
รวมกับบทความ "ศึกษาและเกื้อกูลกันในการศึกษา"
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๕๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง