ยามเจ็บไข้ รักษาใจได้ ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญา รู้เท่าทัน

Languageไทย
รวมเล่มมาจาก - รักษาใจยามป่วยไข้
- เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก
First publishing:No related data
Latest publishing onPublishing no. 2 April 2557
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.