ขอคำตอบ ผบ.สูงสุด กรณีนายทหารทุจริตแห่งชมรม (เถื่อน) ชาวพุทธ 3 เหล่าทัพ

Languageไทย
Abstract
...คนไทยควรได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ที่มีคนร้ายใช้ข่าวสารข้อมูล ทำการทุจริตต่างๆ แล้วมีความรู้เท่าทัน รู้จักตรวจสอบหลักฐาน และหาความรู้กันให้จริงจังจนถ่องแท้ชัดเจน เพื่อให้คนทุจริตไม่อาจหลอกลวงเราได้ ความเจริญงอกงามทางปัญญา จะได้เกิดขึ้นในสังคมไทย...
First publishing:22 June 2544
Latest publishing onPublishing no. 7 January 2545
ISBN974-85337-9-4
Dewey no.BQ4570.S7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.