ขอคำตอบจาก ผบ.สูงสุด กรณีนายทหารทุจริตแห่งชมรม(เถื่อน)ชาวพุทธ 3 เหล่าทัพ

...คนไทยควรได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ที่มีคนร้ายใช้ข่าวสารข้อมูล ทำการทุจริตต่างๆ แล้วมีความรู้เท่าทัน รู้จักตรวจสอบหลักฐาน และหาความรู้กันให้จริงจังจนถ่องแท้ชัดเจน เพื่อให้คนทุจริตไม่อาจหลอกลวงเราได้ ความเจริญงอกงามทางปัญญา จะได้เกิดขึ้นในสังคมไทย...

ภาษาไทย
พิมพ์ครั้งแรก๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๕
ISBN974-85337-9-4
เลขหมู่BQ4570.S7
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง