ข้อคิดชีวิตทวนกระแส

Languageไทย
Abstract
...คนที่มีชีวิตทวนกระแสอย่างถูกต้อง จะต้องมีแนวทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และเรามุ่งไปในแนวทางนั้นอย่างสอดคล้องกับความเข้าใจความจริง และความปรารถนาที่แท้จริงของชีวิตจิตใจ จนกระทั่งว่าที่ทวนกระแสนั้นกลายเป็นเพียงอาการที่เขาว่ากัน แต่ในใจที่แท้จริงชีวิตของเราไม่ได้ทวนเลย เพราะมันเป็นความสะดวกสบายสำหรับเรา เป็นความดีงาม เป็นความสุข เป็นภาระกระทำที่เราทำได้เป็นอัตโนมัติของเราเอง...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ข้อคิดเพื่อชีวิตและสังคม
Development
  • "ข้อคิดชีวิตทวนกระแส" เรียบเรียงจากบทนำเสวนาเรื่อง "ชีวิตทวนกระแสในมุมมองชนชั้นกลาง" ซึ่งได้จัดขึ้น ณ อาศรมวงศ์สนิท เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ (ได้ปรับปรุงใหม่สำหรับการพิมพ์ครั้งล่าสุดปี ๒๕๓๖)
First publishing:May 2536
Latest publishing onPublishing no. 21 February 2559
ISBN974-7890-03-8, 974-515-318-1
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.