ข้อคิดชีวิตทวนกระแส

...คนที่มีชีวิตทวนกระแสอย่างถูกต้อง จะต้องมีแนวทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และเรามุ่งไปในแนวทางนั้นอย่างสอดคล้องกับความเข้าใจความจริง และความปรารถนาที่แท้จริงของชีวิตจิตใจ จนกระทั่งว่าที่ทวนกระแสนั้นกลายเป็นเพียงอาการที่เขาว่ากัน แต่ในใจที่แท้จริงชีวิตของเราไม่ได้ทวนเลย เพราะมันเป็นความสะดวกสบายสำหรับเรา เป็นความดีงาม เป็นความสุข เป็นภาระกระทำที่เราทำได้เป็นอัตโนมัติของเราเอง...

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก ข้อคิดเพื่อชีวิตและสังคม
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ข้อคิดชีวิตทวนกระแส" เรียบเรียงจากบทนำเสวนาเรื่อง "ชีวิตทวนกระแสในมุมมองชนชั้นกลาง" ซึ่งได้จัดขึ้น ณ อาศรมวงศ์สนิท เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ (ได้ปรับปรุงใหม่สำหรับการพิมพ์ครั้งล่าสุดปี ๒๕๓๖)
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ISBN974-7890-03-8, 974-515-318-1
เลขหมู่BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง