ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า"เรารักในหลวง" Honouring the Claim 'We Love the King'

Languageไทย-อังกฤษ
from ธรรมกถา ปาฐกถา
แปลจาก - ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"
First publishing:March 2560
Latest publishing onPublishing no. 12
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.