ก้าวไปในบุญ / Growing in Merit

Languageไทย-อังกฤษ
แปลจาก - ก้าวไปในบุญ
Developmentพิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณพีรนุช เกียรติสมมารถ และครอบครัว พิมพ์เป็นธรรมทาน
First publishing:November 2561
Latest publishing onPublishing no. 9 November 2561
ISBN974-7891-75-1
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.