ก้าวไปในบุญ (Growing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

บุญนี้ อย่าไปยุติหรือหยุดอยู่ เราต้องศึกษาบุญ มีบุญอะไร มีคุณสมบัติความดีอะไรที่ควรจะทำเพิ่ม เพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้น และทำให้เกิดประโยชน์กว้างขวางออกไปก็ก้าวต่อไป มิฉะนั้นเราจะติดอยู่ จมอยู่ หรือว่าชะงักตันอยู่กับที่เท่าเดิม คนทำบุญ ไม่ควรจะติดอยู่เท่าเดิม แต่ควรจะก้าวหน้าไปในบุญ

Do not underestimate the scope of the term 'merit.' We should study this matter carefully. What goodness. what virtuous qualities, do we possess that should be developed so that the quality of our lives is enhanced and the blessings spread far and wide? Recognizing our good qualities, we make progress. For if we fail to make this effort, we get stuck and bogged down at the same old place. Instead of getting stuck and resting on our laurels, we should strive to develop in goodness.

ภาษา
แปลจาก ก้าวไปในบุญ
Robin Moore
ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณพีรนุช เกียรติสมมารถ และครอบครัว พิมพ์เป็นธรรมทาน
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๖๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ISBN974-7891-75-1
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง