ก้าวไปในบุญ

 ... บุญมีความหมายแคบลงหรือเพี้ยนไป เช่น เมื่อเราพูดว่าไปทำบุญทำทาน โยมก็นึกว่าทำบุญคือ ถวายข้าวของแก่พระสงฆ์ บุญก็เลยมักจำกัดอยู่แค่ทาน คือ การให้ แล้วก็ต้องถวายแก่พระเท่านั้น จึงเรียกว่าบุญ ถ้าไปให้แก่ชาวบ้าน เช่น ให้แก่คนยากจนตกทุกข์ยากไร้เราเรียกว่าทาน ภาษาไทยตอนหลังนี้จึงเหมือนกับแยกกันระหว่างทำบุญกับให้ทาน ทำบุญคือถวายแก่พระ ให้ทานคือให้แก่คฤหัสถ์ชาวบ้านโดยเฉพาะคนตกทุกข์ได้ยาก...

...เมื่อเพี้ยนไปอย่างนี้นานๆ คงต้องมาทบทวนกันดู เพราะความหมายที่เพี้ยนไปนี้กลายเป็นความหมายในภาษาไทยที่บางทียอมรับกันไปจนคิดว่าถูกต้อง ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๒
ข้อมูลพัฒนาการ
ครั้งที่ ๒๐๖ ส.ค. ๒๕๕๕  "จัดปรับ-เพิ่มเติม"
                                  เป็นไฟล์ที่ปรับในการพิมพ์รวมเล่ม บุญกรรมนรกสวรรค์ฯ เมื่อ มิ.ย. ๕๕
ครั้งที่ ๒๓๕ พ.ค. ๒๕๕๗ (คือครั้งที่มีข้อมูลในหน้าสถิติ ระบุว่า "จัดปรับ ขัดเกลา")
                                  เป็นไฟล์ที่ระบุว่า แยกมาจากเล่ม บุญกรรมนรกสวรรค์ ที่พิมพ์เมื่อปี ๕๕
                                  "สำหรับการพิมพ์ครั้งใหม่ ครั้งที่ ๒๓๕ ซึ่งแยกเล่มนี้
                                  ได้จัดปรับรูปแบบ และขัดเกลาอีกขั้นหนึ่ง"                           

พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
ISBN974-7891-75-1
เลขหมู่BQ4415

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง