บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย

...พระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาประจำชาติ  เมื่อวัดเป็นนาบุญที่แท้ของชุมชน  ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาอยู่ที่บุญ  ซึ่งเกิดมีคุณค่าส่งผลเป็นความสุขความเจริญงอกงามแก่ชีวิตและชุมชนหน่วยเล็กๆน้อยๆ ที่แผ่กระจายทั่วแผ่นดินไทย  หาใช่อยู่ที่ความใหญ่โตโอ่อ่าของวัตถุหรือรูปแบบใดๆไม่

ถ้าคนไทยไม่สามารถฟื้นฟูชีวิตและชุมชนขึ้นในบุญอย่างที่กล่าวข้างต้น  ถึงจะจัดตั้งวัตถุและรูปแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่ตระการตาขึ้นมาเท่าใด  ก็ไม่อาจรักษาพระพุทธศาสนาและดำรงสังคมไทยให้ยืนยงอยู่ได้

ข้อมูลพัฒนาการ
  • "บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย" นี้ คัดตัดตอนจากหนังสือ "กรณีธรรมกาย ฉบับขยายความ เพิ่มเติม" ภาค ๒ บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย หน้า ๒๕๕-๓๕๕ แล้วพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย"
  • การพิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๒) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ISBN974-7891-88-3, 974-268-9083
เลขหมู่BQ4570.S7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง