บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย

Languageไทย
Abstract

...พระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาประจำชาติ  เมื่อวัดเป็นนาบุญที่แท้ของชุมชน  ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาอยู่ที่บุญ  ซึ่งเกิดมีคุณค่าส่งผลเป็นความสุขความเจริญงอกงามแก่ชีวิตและชุมชนหน่วยเล็กๆน้อยๆ ที่แผ่กระจายทั่วแผ่นดินไทย  หาใช่อยู่ที่ความใหญ่โตโอ่อ่าของวัตถุหรือรูปแบบใดๆไม่

ถ้าคนไทยไม่สามารถฟื้นฟูชีวิตและชุมชนขึ้นในบุญอย่างที่กล่าวข้างต้น  ถึงจะจัดตั้งวัตถุและรูปแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่ตระการตาขึ้นมาเท่าใด  ก็ไม่อาจรักษาพระพุทธศาสนาและดำรงสังคมไทยให้ยืนยงอยู่ได้

เรียบเรียงบางส่วนจาก - กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)
Development
  • "บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย" นี้ คัดตัดตอนจากหนังสือ "กรณีธรรมกาย ฉบับขยายความ เพิ่มเติม" ภาค ๒ บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย หน้า ๒๕๕-๓๕๕ แล้วพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย"
  • การพิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๒) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
First publishing:August 2542
Latest publishing onPublishing no. 8 November 2561
ISBN974-7891-88-3, 974-268-9083
Dewey no.BQ4570.S7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.