มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน

ฉันทะ คือ ความอยากให้สิ่งนั้นๆอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมัน แล้วก็อยากรู้อยากทำให้มันดีงามสมบูรณ์อย่างนั้น แปลง่ายๆว่า ใจรัก อยากทำ

ตัณหา คือ ความอยากได้อยากเอาสิ่งนั้นๆมาเสริมขยายปรนเปรออัตตาของเรา จึงอยากเสพ อยากอวด อยากโอ่ อยากโก้ อยากบำรุงบำเรอ

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา at พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน on/in 7 November 2561
First publishingJanuary 2562
Latest publishing onPublishing no. 3 January 2562
ISBN978-616-7053-48-6
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.