มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน

ฉันทะ คือ ความอยากให้สิ่งนั้นๆอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมัน แล้วก็อยากรู้อยากทำให้มันดีงามสมบูรณ์อย่างนั้น แปลง่ายๆว่า ใจรัก อยากทำ

ตัณหา คือ ความอยากได้อยากเอาสิ่งนั้นๆมาเสริมขยายปรนเปรออัตตาของเรา จึงอยากเสพ อยากอวด อยากโอ่ อยากโก้ อยากบำรุงบำเรอ

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๖๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
ISBN978-616-7053-48-6
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง