ทำอย่างไรจะหายโกรธ (How To Dispel Anger) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

คนบางคนเป็นผู้มักโกรธ พอโกรธขึ้นมาแล้ว ก็ต้องทำอะไรรุนแรงออกไป ทำให้เกิดความเสียหาย ถ้าทำอะไรไม่ได้ ก็หงุดหงิดงุ่นง่านทรมานใจตัวเอง เวลานั้นเมตตาหลบหาย ไม่รู้ว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน ไม่ยอมปรากฏให้เห็น ส่วนความโกรธ ทั้งที่ไม่ต้องการ แต่ก็ไม่ยอมหนีไป บางทีจนปัญญา ไม่รู้จะขับไล่หรือกำจัดให้หมดไปได้อย่างไร

Some people are characteristically hot-tempered. As soon as they become angry, they lash out violenty and hurt others. If they are unable to let off steam in this way, they stew in resentment and hostility. When this happens, lovingkindness vanishes without a trace. Anger, on the other hand, Refuses to budge. People may then be at their wit's end-they no longer welcome anger, but they have no idea how to get rid of it.

Language
Typeสนทนา/เขียนร่วม
Translated from ทำอย่างไรจะหายโกรธ
Robin Moore
First publishingSeptember 2563
Latest publishing onPublishing no. 2 October 2563
ISBN974-575-119-7
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.