ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อย

ปีหนึ่งๆ เมื่อใกล้ถึงปีใหม่ ก็คือสัญญาณบอกคนในหมู่บ้าน ในชุมชน ให้สามัคคีกัน รวมฉันทะเป็นสมานฉันท์ ร่วงแรง ร่วมใจ ทำถิ่นที่อาศัยให้ความเป็นรมณีย์ที่งามสะอาดรื่นรมย์สดใส ฟื้นขึ้นมารับกันกับปีใหม่ ให้ทุกคนมีความสุขสมานขึ้นมาเป็นฐานแล้วจะสนุกสนานบันเทิงอะไรแถม ก็ว่ากันไปตามที่เหมาะที่ควร

รับปีใหม่อย่างที่ว่ามานี้ เป็นทั้งทำบุญ ได้ปฏิบัติธรรม เป็นมงคลแท้จริง และเป็นความสุขที่มั่นคงยั่งยืน สุขวันขึ้นปีใหม่แล้ว จะสุขตลอดปี ก็มั่นใจ จะสุขตลอดไป ก็สมจริง

ตั้งหลักไว้เลยว่า: รักษาถิ่นให้เป็นรมณีย์ มีใจปราโมทย์ สดชื่นแจ่มใส และ ให้ฉันทะนำที่จะทำทุกอย่างให้งามให้ดี

แล้วก็จะใหม่ตลอดปี มีความสุขตลอดไป

LanguageThai
from ธรรมเทศนา for ธรรมานุปทานเพื่อการศึกษาธรรม on/in October 2563
First publishingOctober 2563
Latest publishing onPublishing no. 5 October 2563
ISBN978-616-572-618-4
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.