ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อย

ปีหนึ่งๆ เมื่อใกล้ถึงปีใหม่ ก็คือสัญญาณบอกคนในหมู่บ้าน ในชุมชน ให้สามัคคีกัน รวมฉันทะเป็นสมานฉันท์ ร่วงแรง ร่วมใจ ทำถิ่นที่อาศัยให้ความเป็นรมณีย์ที่งามสะอาดรื่นรมย์สดใส ฟื้นขึ้นมารับกันกับปีใหม่ ให้ทุกคนมีความสุขสมานขึ้นมาเป็นฐานแล้วจะสนุกสนานบันเทิงอะไรแถม ก็ว่ากันไปตามที่เหมาะที่ควร

รับปีใหม่อย่างที่ว่ามานี้ เป็นทั้งทำบุญ ได้ปฏิบัติธรรม เป็นมงคลแท้จริง และเป็นความสุขที่มั่นคงยั่งยืน สุขวันขึ้นปีใหม่แล้ว จะสุขตลอดปี ก็มั่นใจ จะสุขตลอดไป ก็สมจริง

ตั้งหลักไว้เลยว่า: รักษาถิ่นให้เป็นรมณีย์ มีใจปราโมทย์ สดชื่นแจ่มใส และ ให้ฉันทะนำที่จะทำทุกอย่างให้งามให้ดี

แล้วก็จะใหม่ตลอดปี มีความสุขตลอดไป

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ ธรรมานุปทานเพื่อการศึกษาธรรม เมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๓
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๖๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
ISBN978-616-572-618-4
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง