ชีวิตที่สมบูรณ์ (A Fulfilled Life) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์
ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร
เราลองมาดูคำสอนของพระพุทธศาสนา
ท่านสอนไว้แล้วว่า ชีวิตที่สมบูรณ์นั้น
ต้องประกอบด้วยประโยชน์สุขในระดับต่างๆ
ประโยชน์สุขนี่แหละเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต
หมายความว่า ชีวิตของเรานี้มีจุดมุ่งหมาย
หรือมีสิ่งที่ควรเป็นจุดมุ่งหมาย
Everyone desires a fulfilling
or fulfilled life.
But what is this?
Buddhism asserts that a fulfilled life
is made up of various dimensions
of wellbeing,
and that wellbeing itself
is the true goal of human life.

Language
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา
Translated from ชีวิตที่สมบูรณ์
คุณโรบิน มัวร์
First publishingApril 2566
Latest publishing onPublishing no. 5 April 2567
ISBNNo related data
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.