วัดญาณเวศกวัน ๒๕ ปี เมื่อยังมีหลวงลุงฉาย

หนังสือ "วัดญาณเวศกวัน ๒๕ ปี เมื่อยังมีหลวงลุงฉาย" เล่มนี้ จัดทำขึ้น ตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) เพื่อใช้เป็นหนังสืออนุสรณ์ ในการบำเพ็ญกุศลสรีรฌาปนกาล พระครูสังฆรักษ์ (ฉาย ปัญญาปทีโป, พงษ์พ่วง) ณ ญาณเวศก์ธรรมศาลา วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยรวมรวบข้อเขียนคำรำลึกแสดงความทรงจำที่ดีงาม จากบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่เคยรู้จักคุ้นเคยกับพระครูสังฆรักษ์ (ฉาย ปัญญาปทีโป, พงษ์พ่วง) ในข้อเขียนแรกนั้น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) ได้ประมวลความจากความจำที่ไม่ต่อเนื่อง และจากเอกสารจำพวกบันทึกเก่าๆ เฉพาะอย่างยิ่ง จากหนังสือ "กว่าจะพบหลวงลุงฉายแล้วพากันไปวัดญาณเวศกวัน" ใช้ชื่อว่า "เรื่องหลวงลุงฉาย เท่าที่ปะติดปะต่อได้"

LanguageThai
First publishingDecember 2566
Latest publishing onPublishing no. 1 December 2566
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.