วัดญาณเวศกวัน ๒๕ ปี เมื่อยังมีหลวงลุงฉาย

หนังสือ "วัดญาณเวศกวัน ๒๕ ปี เมื่อยังมีหลวงลุงฉาย" เล่มนี้ จัดทำขึ้น ตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) เพื่อใช้เป็นหนังสืออนุสรณ์ ในการบำเพ็ญกุศลสรีรฌาปนกาล พระครูสังฆรักษ์ (ฉาย ปัญญาปทีโป, พงษ์พ่วง) ณ ญาณเวศก์ธรรมศาลา วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยรวมรวบข้อเขียนคำรำลึกแสดงความทรงจำที่ดีงาม จากบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่เคยรู้จักคุ้นเคยกับพระครูสังฆรักษ์ (ฉาย ปัญญาปทีโป, พงษ์พ่วง) ในข้อเขียนแรกนั้น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) ได้ประมวลความจากความจำที่ไม่ต่อเนื่อง และจากเอกสารจำพวกบันทึกเก่าๆ เฉพาะอย่างยิ่ง จากหนังสือ "กว่าจะพบหลวงลุงฉายแล้วพากันไปวัดญาณเวศกวัน" ใช้ชื่อว่า "เรื่องหลวงลุงฉาย เท่าที่ปะติดปะต่อได้"

ภาษาไทย
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๖๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง