ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม

Languageไทย
Abstract
...คนเรานี้ไม่มีใครสมบูรณ์สักคน เมื่อสองคนมีข้อแตกต่างแต่นำมาเสริมกัน ก็กลายเป็นดี และทำให้สมบูรณ์ เช่น คนหนึ่งพูดน้อย อีกคนหนึ่งพูดมาก เอามาปรับเข้าด้วยกันก็เลยพูดพอดี ถ้าทั้งสองคนพูดน้อยด้วยกันก็ได้เท่าเดิม จึงเอาความแตกต่างมาปรับให้พอดี เป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเรามีความสามารถในการฝึกตัวพัฒนาตัวแค่ไหน

...คนที่แต่งงานถือได้ว่ากำไร เพราะได้กำลังเสริมขึ้นมามาก ต้องรู้จักใช้กำลังที่เพิ่มขึ้นมานั้นให้เป็นประโยขน์

...การปลูกต้นไม้แห่งชีวิตสมรส จึงมีความหมายโยงไปถึงคุณพ่อคุณแม่ และญาิติมิตรทั้งหมด ให้ทุกคนเจริญงอกงามในความสุข และความดีไปด้วยกัน
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คุณวิชญา สุขพานิช และ คุณพสุ สุนทรพิทักษ์ at วัดญาณเวศกวัน
First publishing:December 2544
Latest publishing onPublishing no. 88 October 2561
ISBN974-90104-7-7
Dewey no.BQ4570.L6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.