ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม

...คนเรานี้ไม่มีใครสมบูรณ์สักคน เมื่อสองคนมีข้อแตกต่างแต่นำมาเสริมกัน ก็กลายเป็นดี และทำให้สมบูรณ์ เช่น คนหนึ่งพูดน้อย อีกคนหนึ่งพูดมาก เอามาปรับเข้าด้วยกันก็เลยพูดพอดี ถ้าทั้งสองคนพูดน้อยด้วยกันก็ได้เท่าเดิม จึงเอาความแตกต่างมาปรับให้พอดี เป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเรามีความสามารถในการฝึกตัวพัฒนาตัวแค่ไหน

...คนที่แต่งงานถือได้ว่ากำไร เพราะได้กำลังเสริมขึ้นมามาก ต้องรู้จักใช้กำลังที่เพิ่มขึ้นมานั้นให้เป็นประโยขน์

...การปลูกต้นไม้แห่งชีวิตสมรส จึงมีความหมายโยงไปถึงคุณพ่อคุณแม่ และญาติมิตรทั้งหมด ให้ทุกคนเจริญงอกงามในความสุข และความดีไปด้วยกัน

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณณิชยา สุขพานิช และ คุณพสุ สุนทรพิทักษ์ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ISBN974-90104-7-7
เลขหมู่BQ4570.L6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง