ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอและวินัยไม่มีเสรีภาพก็หายไป

Languageไทย
Abstract

...ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ เชื่อไหม?  อ่อนแออย่างไร?  ก็เขายึดหลักไว้ไม่ได้  จับหลักเอาไว้ไม่อยู่  ตั้งหลักไม่ติด  กระแสอะไรมาก็ไหลไปด้วย  อย่างน้อยก็กระแสความชอบใจ-ไม่ชอบใจ ของตัวเอง  แค่เกิดชอบใจ-ไม่ชอบใจขึ้นมา  ก็ไปแล้ว  ยืนหลักไม่อยู่ เหตุผลก็ไม่เอา  เอาแต่ที่ชอบใจ อย่างที่เรียกว่า  เอาแต่ใจตัว...

...ความไม่มีวินัยทำให้เสียโอกาส  และเป็นตัวปิดกั้นเสรีภาพ  วินัยมีไว้เพื่อจัดสรรโอกาส  วินัยมีขึ้นเพื่อให้เกิดโอกาสทั้งนั้น  แล้วเสรีภาพก็จะได้มาใช้โอกาสที่เกิดขึ้นจากวินัย  แต่เป็นปัญหาที่ว่าคนไม่เข้าใจ  คนมองวินัยผิด  ต้องตระหนักว่า  ถ้าไม่มีวินัยแล้ว  โอกาสจะเสียไปหมดทุกอย่างทุกประการ...

รวมเล่มมาจาก
Development

1. B--- "ความรุนแรงเกิดความอ่อนแอ"

           พิมพ์ครั้งแรก   สิงหาคม 2550  รวมเล่มครั้่งแรกใน B090

           พิมพ์ครั้งที่ 3    ตุลาคม 2550  รวมเล่มครั้งที่ 3 ใน B090

   B--- "เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป"

           พิมพ์ครั้งแรก   กุมภาพันธ์  2550

           พิมพ์ครั้งที่ 2   สิงหาคม 2550  รวมเล่มครั้งแรกใน B090

           พิมพ์ครั้งที่ 4   ตุลาคม 2550    รวมเล่มครั้งที่ 3 ใน B090

First publishing:August 2550
Latest publishing onPublishing no. 9 July 2554
ISBN978-974-7489-84-2
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.