โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทยอนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจ และก้าวไปในปัญญา

Languageไทย
In CDธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ดร. สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการและคณะทำงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ at วัดญาณเวศกวัน
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.